Konsultatsiooni tutvustus

Konsultatsiooniperiood
11 juuni 2019 - 20 august 2019
Teemasid
Merendus ja kalandus

Konsultatsiooni tulemused ja edasised sammud

Vastuseid ning septembris toimuva kalavarude olukorda ja kalalaevastiku majandamist käsitleva seminari tulemusi võetakse arvesse komisjoni ettepanekutes 2020. aasta kalapüügivõimaluste kohta.

Contributions to public consultation on fishing opportunities for 2020 under the common fisheries policy

Sihtrühm

Anda kõigile Euroopa kodanikele võimalus väljendada oma arvamust selle kohta, kuidas määratakse kindlaks püügikoormuse tasemed ja kvoodid vastavalt uuele ühisele kalanduspoliitikale ning lähtuvalt teaduslikest nõuannetest.

Konsultatsiooni eesmärk

Anda kõigile Euroopa kodanikele võimalus väljendada oma arvamust selle kohta, kuidas määratakse kindlaks püügikoormuse tasemed ja kvoodid vastavalt uuele ühisele kalanduspoliitikale ning lähtuvalt teaduslikest nõuannetest säästva kalapüügi kohta.

Vaadake konsultatsioonidokumente

Konsultatsioonidokument ja lisa

Kuidas oma vastust esitada?

Vastajad saavad esitada oma vastused eriotstarbelisse postkasti: MARE-CONSULTATION-ON-FISHING-OPPORTUNITIES@ec.europa.eu

Kõik vastused avaldatakse. Teil on võimalik märkida, et soovite oma vastuste avaldamist anonüümselt.

Läbipaistvuse huvides palutakse organisatsioonidel esitada üldsusele enda kohta asjakohane teave, registreerudes läbipaistvusregistris ning nõustudes järgima selle käitumisjuhendit. Kui organisatsioon ei ole läbipaistvusregistris registreeritud, avaldatakse tema seisukohad registreeritud organisatsioonidest eraldi.

Isikuandmete kaitse

Isikuandmete kaitse

 

Kontaktandmed