Dwar din il-konsultazzjoni

Perjodu tal-konsultazzjoni
11 ta' Ġunju 2018 - 21 ta' Awwissu 2018
Suġġetti
Affarijiet marittimi u sajd

Ir-riżultati tal-konsultazzjoni u l-passi li jmiss

Kemm il-kontributi riċevuti, kif ukoll l-eżitu tas-seminar dwar l-istat tal-istokks u l-ekonomija tal-flotot tas-sajd li se jseħħ f’Settembru, se jiddaħħlu fil-proposti tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-opportunitajiet tas-sajd għall-2019.

Grupp fil-mira

Tippermetti liċ-ċittadini Ewropej kollha jesprimu opinjoni dwar il-mod li bih il-livelli tal-isforz u l-kwoti tas-sajd huma stabbiliti skont il-politika komuni tas-sajd il-ġdida u abbażi tal-parir xjentifiku.

Għan tal-konsultazzjoni

Tippermetti liċ-ċittadini Ewropej kollha jesprimu opinjoni dwar il-mod li bih il-livelli tal-isforz u l-kwoti tas-sajd huma stabbiliti skont il-politika komuni tas-sajd il-ġdida u fir-rigward tal-parir xjentifiku dwar is-sajd sostenibbli.

Ara d-dokumenti tal-konsultazzjoni

Id-dokument u l-anness tal-konsultazzjoni

Kif tissottometti t-tweġiba tiegħek

Ir-rispondenti jistgħu jissottomettu l-kontributi lill-mailbox funzjonali: MARE-CONSULTATION-FISHING-OPPORTUNITIES@ec.europa.eu

It-tweġibiet kollha tal-konsultazzjoni se jiġu ppubblikati. Tista’ tagħżel li l-kontribut tiegħek jiġi ppubblikat b’mod anonimu.

Fl-interess tat-trasparenza, l-organizzazzjonijiet huma mistiedna li jipprovdu lill-pubbliku bl-informazzjoni rilevanti dwarhom infushom billi jirreġistraw fir-reġistru ta’ trasparenza u jimxu mal-kodiċi ta' kondotta tiegħu. Jekk organizzazzjoni mhix reġistrata, is-sottomissjoni tagħha tiġi ppubblikata b’mod separat mill-organizzazzjonijiet reġistrati.

Protezzjoni tad-data personali u dikjarazzjoni ta' privatezza

IddawnlowdjaPDF - 20.9 KB

Kuntatt