Perustiedot

Kuulemisen kesto
11 kesäkuu 2018 - 21 elokuu 2018
Aiheet
Meri- ja kalastusasiat

Kuulemisen tulokset ja seuraavat vaiheet

Kuulemisessa saadut vastaukset otetaan huomioon vuoden 2019 kalastusmahdollisuuksia koskevissa ehdotuksissa, jotka Euroopan komissio laatii. Samoin otetaan huomioon tulokset syyskuussa järjestettävästä seminaarista, jossa tarkastellaan kalakantojen tilaa ja kalastuslaivastojen taloudellista tilannetta.

Kohderyhmä

Kuulemisella halutaan antaa kaikille EU-kansalaisille mahdollisuus ilmaista kantansa siihen, miten pyyntiponnistusten tasot ja saaliskiintiöt voidaan asettaa niin, että ne perustuvat tieteellisiin lausuntoihin ja ovat EU:n yhteisen kalastuspolitiikan mukaisia.

Kuulemisen tavoite

Kuulemisella halutaan antaa kaikille EU-kansalaisille mahdollisuus ilmaista kantansa siihen, miten EU:n yhteisessä kalastuspolitiikassa asetetaan pyyntiponnistusten tasot ja saaliskiintiöt, sekä kestävään kalastukseen liittyviin tieteellisiin lausuntoihin.

Kuulemisasiakirjat

Kuulemisasiakirja ja liite

Miten kuulemiseen voi osallistua?

Vastaukset voi toimittaa osoitteeseen: MARE-CONSULTATION-FISHING-OPPORTUNITIES@ec.europa.eu

Kaikki kuulemiseen annetut vastaukset julkaistaan. Vastaus voidaan kuitenkin julkaista nimettömänä, jos vastaaja niin haluaa.

Kuulemiseen vastaavia organisaatioita pyydetään avoimuuden varmistamiseksi rekisteröitymään avoimuusrekisteriin, johon kirjataan tietyt tiedot organisaation toiminnasta julkisesti nähtäviksi. Rekisteröityessään organisaatio sitoutuu noudattamaan rekisterissä määriteltyä hyvää edunvalvontatapaa. Jos organisaatio ei ole rekisteröitynyt, sen vastaus julkaistaan rekisteröityneiden organisaatioiden vastauksista erillään.

Tietosuoja

LataaPDF - 20.9 KB

Yhteydenotot