Predstavitev posvetovanja

Obdobje posvetovanja
21 Marec 2018 - 31 Julij 2018
Področja
Bančne in finančne storitve

Rezultati posvetovanja in kaj sledi

We received 338 responses and thank all those who contributed to this consultation.

PrenesiPDF - 852.1 KB

Ciljna skupina

Komisija vabi k sodelovanju kar največ deležnikov. Zlasti želimo pridobiti mnenja ponudnikov in uporabnikov finančnih in nefinančnih informacij, kot so finančne institucije, podjetja, regulativni in nadzorni organi, računovodska in revizijska podjetja, vlagatelji, posojilodajalci, upravljavci, zaposleni, sindikati, vladni organi, davčni organi, bonitetne agencije, analitiki kapitala, nasprotne stranke v poslih, MSP, ter vse druge zainteresirane strani – poslovni, javni, akademski ali nevladni subjekti, vključno s posamezniki, organi za določanje standardov in civilno družbo.

Namen posvetovanja

S preverjanjem ustreznosti okvira EU za javno poročanje podjetij bomo ugotovili, ali je okvir EU za poročanje še ustrezen. Najprej želimo preveriti, ali je okvir EU za javno poročanje na splošno še relevanten za izpolnjevanje ciljev, ali dodaja vrednost na evropski ravni ter je učinkovit, notranje dosleden, koherenten z drugimi politikami EU in ni po nepotrebnem obremenjujoč. Poleg tega bomo v skladu s pravom EU pregledali določene vidike obstoječe zakonodaje in ocenili, ali je okvir primeren za nove izzive (trajnost, digitalizacija). Druga tekoča vprašanja politik EU morebiti tudi vplivajo na okvir za javno poročanje (unija kapitalskih trgov, skupna osnova za davek od dohodkov pravnih oseb, digitalizacija podjetij itd.).

Način oddaje odgovorov

Da bi zagotovili pošten in transparenten postopek posvetovanja, je treba odgovore poslati s spletnim vprašalnikom.

Vprašalnik

Referenčni dokumenti

PrenesiPDF - 1.3 MB
PrenesiPDF - 158.6 KB

Kontakt