Obsah konzultace

Trvání konzultace
21 Březen 2018 - 31 červenec 2018
Témata
Bankovní a finanční služby

Výsledky konzultace a další postup

We received 338 responses and thank all those who contributed to this consultation.

StáhnoutPDF - 852.1 KB

Cílová skupina

Komise by ráda shromáždila názory co nejširšího okruhu zúčastněných stran. Zejména by chtěla k účasti v konzultaci vyzvat poskytovatele a uživatele finančních i nefinančních informací (například finanční instituce, podniky, regulační a dozorčí orgány, účetní a auditorské firmy, investory, poskytovatele půjček, vedoucí pracovníky, zaměstnance, odborové organizace, státní orgány, daňové úřady, ratingové agentury, akciové analytiky, obchodní protistrany a malé a střední podniky) a dále pak všechny další zainteresované strany (z obchodního, veřejného, akademického a nevládního prostředí, včetně soukromých osob, normalizačních orgánů a organizací občanské společnosti).

Cíl konzultace

Kontrola účelnosti právního rámce EU pro zveřejňování informací ze strany podniků má posoudit, zda je tento rámec stále vhodný pro daný účel. Prvním cílem je vyhodnotit, zda právní rámec EU pro zveřejňování informací stále plní své úkoly, představuje přidanou hodnotu na evropské úrovni, zda je účelný, konzistentní, koherentní s dalšími politikami EU, účinný a ne příliš zatěžující. Druhým cílem je pak přezkoumat konkrétní aspekty stávajících právních předpisů, jak vyžaduje právo EU, a třetím je posoudit, zda je právní rámec EU pro zveřejňování informací připraven na zvládání nových výzev (udržitelnost, digitalizace). Na rámec pro zveřejňování informací může mít vliv také vývoj v oblasti dalších politik EU (unie kapitálových trhů, společný základ daně z příjmů právnických osob, digitalizace životního cyklu obchodních společností apod.).

Jak zaslat příspěvek

Upozornění: V zájmu zajištění spravedlivého a transparentního průběhu konzultace budou přijaty pouze odpovědi zaslané prostřednictvím online dotazníku.

Zobrazit dotazník

Referenční dokumenty

StáhnoutPDF - 1.3 MB
StáhnoutPDF - 158.6 KB

Kontakt