За настоящата консултация

Период на консултацията
31 юли 2017 - 30 ноември 2017
Теми
Банкови и финансови услуги

Към отговорите

Резултати от консултацията и следващи стъпки

We have received 27 responses and thank all those who have contributed to this consultation.

The summary of responses will be published below at a later stage.

Целева група

Приканваме всички граждани и организации да участват в тази консултация. Въпреки че консултацията няма за цел да открои мнението на определена категория заинтересовани лица, се очакват мнения и коментари от обществени органи, промишлени/бизнес асоциации или други организации на инвеститори, специалисти (например адвокати, арбитри, медиатори) и организации на гражданското общество.

Цел на консултацията

Резултатите от консултацията ще бъдат използвани в оценката на въздействието, която Комисията подготвя, за да се проучи дали трябва да бъде създадена подходяща рамка за предотвратяване и разрешаване по взаимно съгласие на спорове във връзка с инвестиции.

Целта на консултацията е да бъдат събрани доказателства за това дали е необходима рамка на ЕС, какви следва да бъдат основните ѝ характеристики и дали е нужна по-голяма яснота относно правата на инвеститорите от ЕС на единния пазар.

Как да изпратите вашите отговори

Моля, имайте предвид, че с цел да се гарантира справедлив и прозрачен процес на консултации, само отговорите, получени чрез онлайн въпросника, ще бъдат взети под внимание и ще бъдат включени в доклада, съдържащ обобщение на отговорите.

Референтни документи

СвалиPDF - 743.7 KB
СвалиPDF - 170 KB

Контакт