Despre consultare

Perioada consultării
18 Decembrie 2017 - 26 Februarie 2018
Domenii
Servicii bancare și financiare

Rezultatele consultării și etapele următoare

We received 74 responses and thank all those who contributed to this consultation.

DescarcăPDF - 2.2 MB

Grup-țintă

Consultarea este deschisă tuturor cetățenilor și organizațiilor. Am aprecia în mod special participarea unor respondenți precum statele membre, autoritățile naționale competente și ESMA, participanții la piață (inclusiv IMM-urile, și în special IMM-urile cotate sau care doresc să fie cotate), bursele de valori, investitorii instituționali, organizațiile de consumatori și investitori, brokerii specializați în IMM-uri, consilierii care sprijină IMM-urile în etapa IPO și alți furnizori de servicii dedicate IMM-urilor.

Obiectivul consultării

Facilitarea accesului la finanțare pentru IMM-uri, în toate etapele lor de dezvoltare, este un obiectiv major pentru inițiativa Comisiei privind uniunea piețelor de capital (UPC). Odată cu evaluarea la jumătatea perioadei a UPC (iunie 2017), obiectivele au devenit și mai ambițioase, iar facilitarea accesului IMM-urilor la capitalul de pe piețele publice a dobândit o importanță sporită. În acest sens, Comisia analizează ce norme UE ar putea modifica pentru a crea un mediu de reglementare mai favorabil cotării IMM-urilor prin oferte publice inițiale. Consultarea de față va ajuta Comisia să găsească modalități de a reduce birocrația și de a crea un cadru care să încurajeze IMM-urile să-și coteze acțiunile sau obligațiunile pe piețele de creștere pentru IMM-uri, fără a afecta negativ protecția investitorilor și integritatea pieții. Chestionarul se axează pe trei aspecte. (1) Cum poate fi îmbunătățit conceptul de „piețe de creștere pentru IMM-uri”, introdus de pachetul MiFID II. (2) În ce domenii poate fi redusă povara administrativă pe care o suportă IMM-urile cotate. (3) Ce norme ar trebui modificate punctual pentru a ajuta la (re)construcția ecosistemelor locale din jurul schimburilor specifice pentru IMM-uri.

Motivul pentru care durata consultării este mai mică de 12 săptămâni

Subiectul supus consultării – barierele de reglementare care frânează cotarea IMM-urilor pe piețele publice – este bine cunoscut de părțile interesate. Acesta a fost discutat în repetate rânduri cu reprezentanții sectorului și cu statele membre. De asemenea, a fost vizat de răspunsurile la Cartea verde privind crearea unei uniuni a piețelor de capital, la cererea de contribuții privind cadrul de reglementare al UE pentru serviciile financiare și la consultarea publică asociată evaluării la jumătatea perioadei a UPC. Prin urmare, această consultare publică abordează chestiuni punctuale, pentru care am prevăzut un termen de zece săptămâni.

Instrucțiuni pentru completarea chestionarului

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, pentru a garanta un proces de consultare echitabil și transparent, doar răspunsurile primite prin intermediul chestionarului online vor fi luate în considerare și incluse în raportul care va sintetiza răspunsurile.

Documente de referință

DescarcăPDF - 1 MB
DescarcăPDF - 221.4 KB

Contact