Obsah konzultace

Trvání konzultace
18 Prosinec 2017 - 26 Únor 2018
Témata
Bankovní a finanční služby

Výsledky konzultace a další postup

We received 74 responses and thank all those who contributed to this consultation.

StáhnoutPDF - 2.2 MB

Cílová skupina

Této konzultace se mohou zúčastnit všichni občané a organizace. Názory uvítáme zejména od zástupců členských států, příslušných vnitrostátních orgánů a orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), jakož i od účastníků trhu, jako jsou malé a střední podniky (kotované i ty, které o to usilují), burzy cenných papírů, institucionální investoři, organizace spotřebitelů a investorů, zprostředkovatelé specializující se na malé a střední podniky, hlavní poradci malých a středních podniků během jejich uvedení na veřejný trh a ostatní poskytovatelé služeb specializující se na malé a střední podniky.

Cíl konzultace

Klíčovým prvkem iniciativy Komise na vytvoření unie kapitálových trhů je usnadnit přístup k financování pro malé a střední podniky ve všech fázích jejich rozvoje. Přezkum této iniciativy v polovině období, který byl zveřejněn v červnu 2017, vedl ke zvýšení ambicí projektu a k většímu zaměření projektu na navyšování kapitálu malých a středních podniků na veřejných trzích. Komise má zejména v úmyslu posoudit, zda by cílené změny pravidel EU mohly vytvořit příznivější regulační prostředí na podporu primárních veřejných nabídek akcií malých a středních podniků. Komise doufá, že ji konzultace pomůže najít způsoby, jak snížit administrativní zátěž a vytvořit příznivé prostředí pro malé a střední podniky, které chtějí kotovat své akcie nebo dluhopisy na veřejných trzích pro růst malých a středních podniků, aniž by byla ohrožena ochrana investorů a integrita trhu. Veřejná konzultace se zaměří na tři obecné kategorie otázek. Bude se snažit zjistit, jak by bylo možné dále vylepšit koncept „trhu pro růst malých a středních podniků“, který vznikl na základě směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (MiFID II) (1). Účelem konzultace je rovněž stanovit oblasti, kde by mohla být zmírněna administrativní zátěž pro kotované malé a střední podniky (2) a kde by některé cílené regulační změny mohly pomoci (znovu) vytvořit místní ekosystémy cenných papírů týkající se malých a středních podniků (3).

Důvod, proč konzultace trvá méně než 12 týdnů

Otázky týkající se fungování regulačních překážek na kotování malých a středních podniků jsou většinou zúčastněným stranám dobře známy. Byly předmětem trvalého dialogu se zúčastněnými stranami z odvětví i členských států. Otázky týkající se kotování malých a středních podniků se také objevily v reakcích na zelenou knihu o vytvoření unie kapitálových trhů, na výzvu ke sdělení skutečností o regulačním rámci EU pro finanční služby a také ve veřejné konzultaci ohledně přezkumu unie kapitálových trhů v polovině období. Tato veřejná konzultace je tudíž mnohem konkrétnější, a proto na ni stačí jen deset týdnů.

Jak zaslat příspěvek

Upozorňujeme, že v zájmu zajištění spravedlivého a transparentního procesu konzultace budou zohledněny a do souhrnné zprávy zařazeny pouze odpovědi, které obdržíme prostřednictvím online dotazníku.

Zobrazit dotazník

Referenční dokumenty

StáhnoutPDF - 1 MB
StáhnoutPDF - 221.4 KB

Kontakt