Om samrådet

Samrådsperiod
26 oktober 2017 - 3 januari 2018
Politikområden
Skatter, Den digitala ekonomin och det digitala samhället

Resultaten av samrådet och nästa steg

 

Samrådet har avslutats. Vi fick 446 svar. Några deltagare valde att ladda upp ett dokument för att förklara sin ståndpunkt. Vi fick totalt 121 sådana ståndpunkter.

Läs den statistiska rapporten, rådatan och ståndpunkterna

 

Målgrupp

Alla privatpersoner, företag och organisationer som är intresserade av utvecklingen i den digitala ekonomin är välkomna att delta i samrådet. Dina svar kommer att bidra till kommissionens analys och framtida förslag. Genom att delta i samrådet får du chansen att påverka EU:s policy.

Parallellt med den här enkäten har vi tagit fram en enkät som riktar sig till nationella skattemyndigheter, experter och andra viktiga aktörer. Du är välkommen att svara på den här enkäten även om du tillhör någon av dessa kategorier.

Syftet med samrådet

Syftet med initiativet är att ta fram en strategi för beskattningen av den digitala ekonomin. Strategin ska hjälpa EU att nå målet med en mer rättvis och ändamålsenlig beskattning som skyddar ländernas skatteintäkter och ger företagen lika villkor. Beskattningen ska också bli mer effektiv, stödja tillväxten i EU och stärka EU:s konkurrenskraft på den digitala inre marknaden.

Så lämnar du ditt bidrag

Delta i samrådet genom att klicka på ”Gå till frågeformuläret” nedan.

Det tar cirka 20 minuter att fylla i enkäten. Frågeformuläret finns på 23 officiella EU-språk (den engelska versionen finns tillgänglig samma dag som samrådet inleds medan de andra språkversionerna måste översättas först och läggs ut två veckor senare).

För en del frågor krävs expertkunskaper. Du behöver inte svara på alla frågor. I slutet av enkäten kan du ladda upp dokument som stöd för dina synpunkter.

När du har skickat in dina svar kan du ladda ner en kopia av dem. Om du har problem med att fylla i enkäten eller behöver annan hjälp kan du kontakta TAXUD-DIGITAX@ec.europa.eu.

Skydd av personuppgifter

Alla inkomna bidrag kan komma att publiceras på vår webbplats. I de särskilda reglerna för skydd av personuppgifter kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och svar.

 

Gå till frågeformuläret