Predstavitev posvetovanja

Obdobje posvetovanja
26 Oktober 2017 - 3 Januar 2018
Področja
Obdavčitev, Digitalno gospodarstvo in družba

Rezultati posvetovanja in kaj sledi

 

Posvetovanje je zaključeno. V okviru posvetovanja smo prejeli 446 odgovorov. Nekateri udeleženci posvetovanja so naložili dokument o stališču, v katerem so dodatno pojasnili svoje mnenje. Skupaj smo prejeli 121 dokumentov o stališču.

Tukaj si lahko ogledate statistično poročilo, neobdelane podatke in dokumente o stališču.

 

Ciljna skupina

K sodelovanju v posvetovanju vabimo vse državljane, podjetja in organizacije EU, ki se zanimajo za razvoj digitalnega gospodarstva. Komisija bo odgovore, zbrane v okviru posvetovanja, uporabila pri pripravi analize in prihodnjih predlogov. Tako lahko tudi vi prispevate k oblikovanju politik.

Evropska komisija se bo z nacionalnimi davčnimi organi, strokovnjaki in drugimi ključnimi deležniki posvetovala ločeno. Če spadate v katero od navedenih kategorij, lahko kljub temu sodelujete v tem javnem posvetovanju.

Namen posvetovanja

Cilj pobude je opredeliti pristop k obdavčenju v digitalnem gospodarstvu. S tem pristopom želimo uvesti pravičnejšo in učinkovitejšo obdavčitev, konsolidirati javne prihodke in zagotoviti enake konkurenčne pogoje za podjetja. Učinkovitejša obdavčitev bi tudi spodbudila gospodarsko rast in izboljšala konkurenčnost EU prek enotnega digitalnega trga.

Način oddaje odgovorov

Vprašalnik lahko izpolnite s klikom okvirčka „Izpolni vprašalnik“ spodaj.

Za izpolnjevanje vprašalnika boste potrebovali približno 20 minut. Vprašalnik je na voljo v vseh uradnih jezikih EU (zaradi prevajanja bodo vse jezikovne različice, razen angleške, objavljene na spletu dva tedna po začetku posvetovanja).

Določena vprašanja zahtevajo strokovno znanje in, če želite, lahko odgovorite samo na nekatera. Na koncu vprašalnika boste lahko po želji naložili dokument o stališču.

Kopijo izpolnjenega vprašalnika lahko prenesete na svoj računalnik. Če boste pri izpolnjevanju tega vprašalnika imeli težave ali potrebovali posebno pomoč, pošljite sporočilo na: TAXUD-DIGITAX@ec.europa.eu.

Varstvo osebnih podatkov in izjava

Vsi prejeti prispevki se lahko objavijo na spletu. Glede varstva osebnih podatkov in obravnave vašega prispevka vas prosimo, da se seznanite s priloženo izjavo o varstvu osebnih podatkov, ki velja posebej za to posvetovanje.

 

Vprašalnik