Over deze raadpleging

Raadplegingsperiode
26 oktober 2017 - 3 januari 2018
Thema's
Belastingen, Digitale economie en maatschappij

Resultaten en volgende stappen

 

De raadplegingstermijn is verstreken. Er zijn 446 reacties binnengekomen. Respondenten konden een standpuntnota uploaden om hun antwoorden toe te lichten. Er zijn in totaal 121 standpuntnota's binnengekomen.

U kunt het statistisch verslag, de ruwe data en alle standpuntnota's online bekijken.

 

Doelgroep

Deelname aan deze raadpleging staat open voor alle burgers, bedrijven en organisaties met belangstelling voor de ontwikkelingen in de digitale economie. Bij de analyse en het opstellen van eventuele voorstellen zal de Commissie terdege rekening houden met uw reacties. U heeft dus nu de kans om een bijdrage te leveren aan de beleidsvorming.

De Commissie zal nationale belastingdiensten, deskundigen en overige belanghebbenden apart raadplegen. Maar ook als u in een van deze categorieën valt, mag u aan deze openbare raadpleging deelnemen.

Doel van de raadpleging

Dit initiatief moet leiden tot een aanpak voor de belasting op de digitale economie. Die moet de belasting eerlijker en doeltreffender maken, inkomsten genereren voor de overheid en voor eerlijke concurrentie tussen bedrijven zorgen. Ook moet deze, via de digitale eengemaakte markt, de heffing efficiënter maken, de groei in de EU stimuleren en haar concurrentiepositie verbeteren.

Hoe kan ik reageren?

U kunt de vragenlijst invullen door hieronder te klikken op de button "Naar de vragenlijst”.

Het duurt ongeveer 20 minuten om alle vragen te beantwoorden. De vragenlijst is beschikbaar in alle officiële EU-talen, maar versies in andere talen dan het Engels moeten worden vertaald en zijn daarom pas twee weken na het begin van de raadpleging beschikbaar.

Sommige vragen zijn alleen voor deskundigen bestemd. Als u ze niet kunt beantwoorden, kunt u ze gerust overslaan. Aan het eind van de vragenlijst kunt u een document of standpuntnota uploaden.

Zodra u uw reactie hebt ingediend, kunt u voor eigen gebruik een kopie downloaden. Heeft u problemen bij het invullen van deze vragenlijst, neem dan contact op met: TAXUD-DIGITAX@ec.europa.eu.

Bescherming van persoonsgegevens en privacyverklaring

Uw bijdrage kan via internet worden gepubliceerd. Lees in de specifieke privacyverklaring hoe we met uw persoonsgegevens en uw reactie omgaan.

 

Naar de vragenlijst