Par šo apspriešanu

Apspriešanas periods
26 Oktobris 2017 - 3 Janvāris 2018
Temati
Nodokļu politika, Digitālā ekonomika un sabiedrība

Apspriešanas rezultāti un tālākie pasākumi

 

Apspriešana ir beigusies. Tās ietvaros tika saņemtas 446 atbildes. Daži respondenti arī augšupielādēja nostājas dokumentus, kas sīki paskaidro viņu viedokli. Kopā saņemts 121 nostājas dokuments.

Statistiskais ziņojums, neapstrādāti dati un nostājas dokumenti ir pieejami te.

 

Mērķgrupa

Visi ES iedzīvotāji, uzņēmumi un organizācijas, kam ir interese par digitālās ekonomikas attīstību, ir aicināti piedalīties šajā apspriešanā. Jūsu atbildes, kas sniegtas apspriešanās ietvaros, būs Komisijas analīzes un nākamā priekšlikuma būtiska daļa. Līdz ar to tā ir jūsu iespēja palīdzēt politikas veidošanā.

Komisija rīkos atsevišķu apspriešanu ar valstu iestādēm, ekspertiem un svarīgākajām ieinteresētajām personām. Tomēr, ja arī piederat kādai no šīm kategorijām, varat piedalīties šajā sabiedriskajā apspriešanā.

Apspriešanas mērķis

Iniciatīvas mērķis ir definēt pieeju jautājumam par nodokļiem digitālajā ekonomikā. Šai pieejai būtu jāpanāk taisnīgāka un efektīvāka nodokļu sistēma, jānodrošina atbalsts publiskajiem ieņēmumiem un taisnīgi apstākļi konkurencei starp uzņēmumiem. Tai arī būtu jāsekmē efektīvi nodokļi, kas sekmē ES izaugsmi un konkurētspēju, pateicoties vienotam digitālajam tirgum.

Kā iesniegt atbildes

Varat piedalīties apspriešanā, noklikšķinot uz lodziņa “Atbildēt uz anketas jautājumiem” tepat tālāk.

Ir vajadzīgas aptuveni 20 minūtes, lai aizpildītu anketu. Anketa ir pieejama visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās (ņemiet vērā, ka ar tulkošanu saistītās kavēšanās dēļ, visas valodu versijas, izņemot angļu valodas versiju, būs pieejamas tiešsaistē 2 nedēļas pēc apspriešanas sākuma).

Atsevišķiem jautājumiem ir nepieciešamas speciālas zināšanas, tā kā varat atbildēt tikai uz dažiem jautājumiem. Anketas beigās jums būs iespēja augšupielādēt dokumentu, kas precizē jūsu viedokli.

Kolīdz atbildes ir nosūtītas, varat lejupielādēt to kopiju. Problēmas gadījumā vai ja ir vajadzīga īpaša palīdzība, lai aizpildītu anketu, sazinieties ar: TAXUD-DIGITAX@ec.europa.eu.

Paziņojums par personas datu aizsardzību un privātumu

Visas saņemtās atbildes var tikt publicētas internetā. Ir svarīgi izlasīt īpašo paziņojumu par privātumu, kas pievienots šai apspriešanai, lai zinātu, kā tiks apstrādāti jūsu personas dati un sniegtās atbildes.

 

Skatīt aptaujas anketu