Apie šias konsultacijas

Konsultacijų laikotarpis
26 Spalis 2017 - 3 Sausis 2018
Temos
Mokesčiai, Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė

Konsultacijų rezultatai ir tolesni veiksmai

 

Konsultacijos baigėsi. Per šias viešas konsultacijas gauti 446 atsiliepimai. Kai kurie respondentai taip pat nusprendė įkelti pozicijos dokumentą, kuriame išsamiau paaiškino savo nuomonę. Iš viso gautas 121 pozicijos dokumentas.

Statistinė ataskaita, neapdoroti duomenys ir pozicijos dokumentai pateikiami čia.

 

Tikslinė grupė

Šiose konsultacijose kviečiami dalyvauti visi ES piliečiai, įmonės ir organizacijos, kuriuos domina skaitmeninės ekonomikos raida. Atsakymus, kuriuos pateiksite per konsultacijas, Komisija atidžiai išnagrinės ir jais remsis rengdama būsimus pasiūlymus. Tai proga jums prisidėti prie politikos formavimo.

Su nacionalinėmis mokesčių institucijomis, ekspertais ir kitais svarbiais suinteresuotaisiais subjektais Komisija konsultuosis atskirai, tačiau net jeigu ir priklausote kuriai nors iš šių kategorijų, vis tiek galite dalyvauti šiose viešose konsultacijose.

Konsultacijų tikslas

Šios iniciatyvos tikslas – nubrėžti gaires, kaip apmokestinti skaitmeninės ekonomikos dalyvius. Nustatytos gairės turėtų atitikti teisingesnio ir veiksmingesnio apmokestinimo, valstybės pajamų papildymo ir vienodų veiklos sąlygų įmonėms užtikrinimo tikslus. Jos taip pat turėtų padėti veiksmingiau rinkti mokesčius, remti ES ekonomikos augimą ir stiprinti konkurencingumą, pasitelkus bendrąją skaitmeninę rinką.

Kaip teikti atsakymus

Klausimyną galima užpildyti spustelėjus nuorodą „Pildyti klausimyną“.

Užpildyti šį klausimyną trunka apie 20 minučių. Klausimynas pateikiamas visomis oficialiosiomis ES kalbomis (klausimynas pirmiausia paskelbiamas anglų kalba, o į visas kitas kalbas išverčiamas ir jomis paskelbiamas po 2 savaičių nuo konsultacijų pradžios).

Norint atsakyti į kai kuriuos klausimus reikia specialių žinių, todėl į visus pateiktus klausimus atsakyti nebūtina. Baigus pildyti klausimyną galima įkelti pozicijos ar bet kokį kitą dokumentą.

Pateikus atsakymus galima parsisiųsdinti jų kopiją. Jeigu pildant šį klausimyną kiltų problemų arba prireiktų kokios nors pagalbos, kreipkitės adresu TAXUD-DIGITAX@ec.europa.eu.

Asmens duomenų apsauga ir pareiškimas apie privatumo apsaugą

Visi gauti atsakymai gali būti skelbiami internete. Svarbu perskaityti prie šių konsultacijų dokumento pridėtą specialų pareiškimą apie privatumo apsaugą, kuriame pateikiama informacijos, kaip bus tvarkomi jūsų asmens duomenys ir naudojamos nuomonės.

 

Rodyti klausimyną