Više informacija o ovom savjetovanju

Razdoblje savjetovanja
26 listopada 2017 - 3 siječnja 2018
Teme
Oporezivanje, Digitalno gospodarstvo i društvo

Rezultati savjetovanja i sljedeći koraci

 

Razdoblje savjetovanja je isteklo. Tijekom javnog savjetovanja primljeno je 446 odgovora. Neki su ispitanici usto učitali dokument o stajalištu kako bi obrazložili svoje stajalište. Ukupno je primljen 121 dokument o stajalištu.

Statističko izvješće, neobrađeni podaci i dokumenti o stajalištu dostupni su ovdje.

 

Ciljna skupina

U ovom savjetovanju mogu sudjelovati svi građani EU-a, poduzeća i organizacije koje zanima razvoj digitalnoga gospodarstva. Odgovori koje pružite u okviru savjetovanja bit će važan dio analize i budućih prijedloga Komisije. Na taj način imate priliku doprinijeti donošenju politika.

Komisija će se zasebno savjetovati s nacionalnim poreznim tijelima, stručnjacima i drugim ključnim dionicima. Ako ste predstavnik jedne od tih kategorija, unatoč tome slobodni ste sudjelovati u ovom javnom savjetovanju.

Cilj savjetovanja

Cilj je ove inicijative definirati pristup za oporezivanje digitalnoga gospodarstva. Ciljevi koji bi se trebali ostvariti tim pristupom su pravednije i učinkovitije oporezivanje, potpora javnim prihodima i ravnopravni uvjeti za sva poduzeća. Njime bi se također trebalo olakšati učinkovito oporezivanje te poticati rast i konkurentnost EU-a putem jedinstvenog digitalnog tržišta.

Kako poslati odgovor

Na upitnik možete odgovoriti klikom na okvir „Ispunjavanje upitnika” u nastavku.

Za ispunjavanje upitnika potrebno je približno 20 minuta. Upitnik je dostupan na svim službenim jezicima EU-a (napominjemo da će zbog prijevoda koji su u tijeku savjetovanje najprije biti dostupno na engleskom jeziku, a zatim će dva tjedna nakon pokretanja na internetu biti dostupne sve jezične verzije).

Neka pitanja zahtijevaju stručna znanja te stoga slobodno odgovorite samo na neka od navedenih pitanja. Na kraju upitnika možete priložiti popratni dokument ili dokument o stajalištu.

Kad odgovorite na pitanja, možete preuzeti primjerak ispunjenog upitnika. Ako naiđete na poteškoće pri ispunjavanju upitnika ili zatrebate posebnu pomoć, obratite se na: TAXUD-DIGITAX@ec.europa.eu.

Zaštita osobnih podataka i izjava o zaštiti osobnih podataka

Moguće je da će primljeni odgovori ili dokumenti biti objavljeni na internetu. Za sve informacije o postupanju s vašim osobnim podacima i odgovorima pročitajte posebnu izjavu o zaštiti osobnih podataka priloženu ovom javnom savjetovanju.

 

Prikaz upitnika