Konsultatsiooni tutvustus

Konsultatsiooniperiood
26 oktoober 2017 - 3 jaanuar 2018
Teemasid
Maksustamine, Digitaalmajandus ja -ühiskond

Konsultatsiooni tulemused ja edasised sammud

 

Konsultatsioon on lõppenud. Selle avaliku konsultatsiooni raames saadi 446 vastust. Mõned vastajatest on üles laadinud ka oma seisukohavõtu, et oma seisukohti täiendavalt selgitada. Kokku esitati 121 seisukohavõttu.

Statistilise aruande, toorandmete ja seisukohavõttudega saate tutvuda siin.

 

Sihtrühm

Konsultatsioonist saavad osa võtta kõik ELi kodanikud, ettevõtted ja organisatsioonid, keda huvitab digitaalmajanduse areng. Teie vastuseid võetakse olulisel määral arvesse komisjoni analüüsis ja tulevastes ettepanekutes. Sel moel saate anda oma panuse poliitikakujundamisse.

Komisjon konsulteerib riiklike maksuasutuste, ekspertide ja muude peamiste huvirühmadega eraldi. Vaatamata sellele saate ka juhul, kui kuulute mõnda eelpool nimetatud kategooriasse, selles avalikus konsultatsioonis osaleda.

Konsultatsiooni eesmärk

Algatuse eesmärk on välja töötada digitaalmajanduse maksustamist käsitlev lähenemisviis. See peaks olema kooskõlas õiglasema ja tõhusama maksusüsteemi eesmärkidega, toetama avaliku sektori tulusid ja tagama võrdsed võimalused kõikidele ettevõtjatele. See peaks samuti hõlbustama tõhusat maksustamist, toetades digitaalse ühtse turu kaudu ELi majanduskasvu ja konkurentsivõimet.

Kuidas oma vastust esitada?

Saate küsimustikule vastata, klõpsates allpool oleval kastikesel „Vasta küsimustikule“.

Küsimustiku täitmiseks kulub umbes 20 minutit. Küsimustik on kättesaadav kõigis ELi ametlikes keeltes (tõlkeprotsessi tõttu on kõik keeleversioonid (v.a ingliskeelne versioon) veebis kättesaadavad 2 nädalat pärast konsultatsiooni algust).

Teatavad küsimused eeldavad eksperditeadmisi, seega ei pea te kõikidele küsimustele vastama. Küsimustiku lõpus on võimalik üles laadida dokumente/seisukohavõtte.

Kui olete vastused esitanud, saate alla laadida koopia täidetud küsimustikust. Kui küsimustiku täitmise käigus tekib probleeme või kui soovite konkreetset abi, võtke palun ühendust e-posti aadressil: TAXUD-DIGITAX@ec.europa.eu.

Isikuandmete kaitse ja selle põhimõtted

Kõik esitatud vastused võidakse avaldada internetis. Oluline on tutvuda käesoleva konsultatsiooni käigus kohaldatavate isikuandmete kaitse põhimõtetega, milles selgitatakse, kuidas teie isikuandmeid ja vastuseid töödeldakse.

 

Vaadake küsimustikku