Obsah konzultace

Trvání konzultace
26 Říjen 2017 - 3 Leden 2018
Témata
Daně, Digitální ekonomika a společnost

Výsledky konzultace a další postup

 

Konzultační období již skončilo. Do veřejné konzultace bylo zasláno 446 odpovědí. Někteří respondenti rovněž přiložili stanoviska, v nichž své názory blíže vysvětlují. Celkově jsme obdrželi 121 stanovisek.

Statistickou zprávu, nezpracovaná data a stanoviska najdete zde.

 

Cílová skupina

V této konzultaci uvítáme příspěvky od všech občanů, podniků a organizací v EU zajímajících se o vývoj digitální ekonomiky. Odpovědi, které nám v rámci konzultace zašlete, významně přispějí k analýze i budoucím návrhům Komise. Můžete se tak podílet na tvorbě politických koncepcí.

S názorem vnitrostátních daňových orgánů, odborníků a dalších klíčových zainteresovaných stran se Komise seznámí samostatně. Pokud však spadáte do některé z těchto kategorií, můžete se i přesto této veřejné konzultace účastnit.

Cíl konzultace

Cílem této iniciativy je stanovit přístup ke zdanění digitální ekonomiky. Tento přístup by měl plnit cíle spravedlivějšího a účinnějšího zdanění, podporovat veřejné příjmy a rovné podmínky mezi jednotlivými podniky. Rovněž by měl napomoci efektivnímu zdanění a pomocí jednotného digitálního trhu stimulovat hospodářský růst a konkurenceschopnost EU.

Jak zaslat příspěvek

Chcete-li se konzultace zúčastnit, klikněte na rámeček „Vyplnit dotazník“ níže.

Vyplnění dotazníku trvá přibližně 20 minut. Dotazník je k dispozici ve všech úředních jazycích EU (pozn.: vzhledem k době, která je nutná na překlad dotazníku, bude dotazník nejprve k dispozici pouze v angličtině a všechny další jazykové verze budou zveřejněny dva týdny po zahájení konzultace).

Otázky, k jejichž zodpovězení jsou nutné odborné znalosti, je možné přeskočit. Na konci dotazníku budete mít možnost nahrát dokument či písemné stanovisko.

Poté, co vyplněný dotazník odešlete, si můžete stáhnout jeho kopii. Pokud byste měli s vyplňováním dotazníku potíže nebo pokud požadujete zvláštní pomoc, obraťte se laskavě na: TAXUD-DIGITAX@ec.europa.eu.

Prohlášení o ochraně osobních údajů a ochraně soukromí

Komise je v zásadě oprávněna zveřejnit veškeré došlé příspěvky na internetu. Zajímá-li vás, jakým způsobem bude nakládáno s vaším příspěvkem a osobními údaji, přečtěte si prosím zvláštní prohlášení o ochraně soukromí platné pro tuto konzultaci.

 

Zobrazit dotazník