A konzultáció ismertetése

Konzultációs időszak
1 március 2018 - 8 június 2018
Témakörök
Vámügyek
Szervezeti egységek

A konzultáció eredménye és a további lépések

A konzultációs időszak véget ért. A nyilvános konzultációban 200-an vettek részt. A válaszadók egy része külön dokumentumot is feltöltött, melyben ismertetik álláspontjukat és véleményüket. Összesen 9 ilyen dokumentumot kaptunk.

A statisztikai jelentés, a nyers adatok és az állásfoglalást tartalmazó dokumentumok itt találhatók.

Célcsoport

E feltáró konzultáció az üzleti élet szereplőihez (különösen a gazdasági szereplőkhöz és importőrökhöz), üzleti szervezetekhez, hatóságokhoz, a tudományos élet szereplőihez és a nagyközönséghez szól.

Egyes kérdéseket kifejezetten a vállalatok képviselőihez intéztünk.

A konzultáció célja

A Bizottság e feltáró konzultációval meg szeretné tudni, hogy az érintettek szerint:

  • a Bizottságnak kellene-e kezdeményezést előterjesztenie, amelyben az Uniós Vámkódex alapján lefektetné a vámérték-megállapításra vonatkozó, kötelező érvényű felvilágosításra vonatkozó határozatok jogalapját;
  • mi legyen ennek a vámérték-megállapításra vonatkozó, kötelező érvényű felvilágosításnak a lehetséges alkalmazási köre, azaz melyek legyenek az áruk vámértékének azon elemei (összetevői), amelyekre az említett határozatok vonatkozhatnak.
  • Az eredményeket az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság figyelembe fogja venni egy általánosabb projekt kidolgozásához, amely a vámérték-megállapításra vonatkozó, uniós szintű kötelező érvényű felvilágosításról rendelkező esetleges kezdeményezés szükségességének, relevanciájának, hatályának, megvalósíthatóságának és hatásainak elemzésére irányul.

Hogyan lehet véleményt nyilvánítani?

Ha részt kíván venni a konzultációban, kérjük, hogy a lap alján kattintson a „Kitöltöm a kérdőívet” gombra.

A kérdőív kitöltése kb. 20 percet vesz igénybe. A kérdőív az EU összes hivatalos nyelvén rendelkezésre áll (figyelem: az eredeti angol változatot azonnal, a többi nyelvi verziót pedig a konzultációs időszak kezdetétől számított két héten belül tesszük közzé).

A kérdések egy részének megválaszolásához szakmai háttérismeretekre van szükség. Ha úgy gondolja, hogy megfelelő háttérismeret hiányában nem tud érdemben válaszolni egyik vagy másik kérdésre, azt nyugodtan hagyja ki. Ha kívánja, a kérdőív végén bármilyen dokumentumot feltölthet (pl. állásfoglalás céljából).

A válaszok beküldése után a kitöltött kérdőív másolatát letöltheti a saját számítógépére. Ha a kérdőív kitöltése során problémába ütközik vagy segítségre van szüksége, kérjük, írjon nekünk a következő e-mail-címre: TAXUD-E5-VALUATION@ec.europa.eu

Kitöltöm a kérdőívet

Kiegészítő információk

A nemzetközi árukereskedelem kulcsfontosságú elemei, amelyeken a vám-árunyilatkozatok alapulnak (és amelyek elengedhetetlenek a vámok kiszámításához): az áruk tarifális besorolása, származása és értéke.

Az áruk tarifális besorolása és származásának meghatározása kapcsán már léteznek előzetes határozatok, amelyeket az Európai Unióban kötelező érvényű felvilágosítás néven is ismert vámhatósági határozatokként tartanak számon.

A vámérték-megállapítás területén ugyanakkor még nem állnak rendelkezésre előzetes határozatok az EU-ban.

Számos kezdeményezés ösztönzi az Uniót arra, hogy előzetes határozatokat fogadjon el a vámérték-megállapítás vonatkozásában.

A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodásában például arra buzdítja tagjait, hogy adjanak ki előzetes határozatokat a vámérték-megállapítás területén. Az említett megállapodás (a WTO Általános Tanácsának 2014. november 27-i határozata) több kötelezettségvállalást is tartalmaz a kereskedelmi eljárások egyszerűsítése kapcsán, ideértve pl. az előzetes határozatokat. Kijelenti többek között, hogy:

„A tagoknak ajánlott előzetes határozatokat kiadni az alábbiakkal kapcsolatban:

i. a vámértéknek különleges tényezők fennállása esetén történő meghatározásához használandó megfelelő módszerek és kritériumok, valamint azok alkalmazása;”

Az Uniós Vámkódex határozatokat állapít meg a vámjogszabályok alkalmazásával kapcsolatban, ideértve a kötelező érvényű tarifális és származási felvilágosítással kapcsolatos határozatokat, melyek kiterjeszthetők „más tényezőkre”, pl. a vámérték-megállapításra is. A kódex 35. cikke kimondja:

„Meghatározott esetekben a vámhatóságoknak kérelemre határozatot kell hozniuk a II. címben említett olyan egyéb tényezőkre vonatkozó kötelező érvényű felvilágosítással kapcsolatban, amelyek alapján behozatali vagy kiviteli vámok, illetve egyéb árukereskedelmi intézkedések alkalmazására kerül sor.”

A vámértékekkel kapcsolatos előzetes határozatok lehetővé teszik, hogy EU-szinten rendelkezésre álljon a vámérték megállapításának módja, amelyre a gazdasági szereplők a vámérték-megállapításra vonatkozó uniós szabályok értelmében tagállami szinten számíthatnak.

Ezek a határozatok nem állapítják, illetve erősítik meg egy adott szállítmány vámértékét, viszont iránymutatást nyújtanak a vámérték egyes elemeinek kezelésére.

A személyes adatok védelme és az adatvédelmi nyilatkozat

A benyújtott hozzászólásokat a Bizottság alapesetben nyilvánosságra hozza az interneten. Kérjük, olvassa el a konzultációhoz csatolt egyedi adatvédelmi nyilatkozatot, amelyből megtudhatja, hogyan kezeljük az Ön válaszait és személyes adatait.