A konzultáció ismertetése

Konzultációs időszak
27 február 2018 - 25 április 2018
Témakörök
Adózás
Szervezeti egységek

A konzultáció eredménye és a további lépések

Az egyes hozzászólásokat közzé fogjuk tenni a konzultációkat bemutató webhelyen és összefoglaló jelentést készítünk az ehhez a kezdeményezéshez kapcsolódó konzultációs folyamat egészének eredményéről. Ezt az összefoglaló jelentést szintén közzé fogjuk tenni az adóügyi konzultációkról szóló oldalon.

Célcsoport

A más tagországok fogyasztói részére történő online értékesítés terén tapasztalt héacsalás elleni fellépésben a következők érdekeltek: az uniós tagországok adóhatóságai, a fizetésközvetítők, az online kereskedők, valamint más vállalkozások és a magánszemélyek/fogyasztók. Rajtuk kívül számítunk minden más érdekelt szervezet, intézmény és közigazgatási szerv, illetve hatóság, továbbá a tudományos szakemberek részvételére is.

Egyes kérdések elsősorban a szakismeretekkel rendelkező válaszadóknak szólnak, de a konzultáció minden résztvevője megválaszolhatja mindegyik kérdést.

Az adóhatóságokat és a fizetésközvetítőket fel fogjuk kérni 2018 márciusában, hogy egy másik, szakmai jellegű kérdőívet is töltsenek ki. Ezzel egyidejűleg a kis- és középvállalkozásokat fel fogjuk kérni, hogy a témáról alkotott véleményüket juttassák el nekünk azEnterprise Europe Networkhálózaton keresztül.

A konzultáció célja

A konzultáció révén képet kívánunk alkotni arról, hogyan vélekednek az érdekeltek a következőkről:

  • a héacsalás problémája az elektronikus kereskedelemben (az áruk és szolgáltatások kereskedők által fogyasztók részére történő, határokon átívelő értékesítésében) és annak uniós vetülete;

  • a héacsalás elleni fellépést szolgáló jelenlegi uniós jogi keret felruházza-e megfelelő eszközökkel az EU-országok adóhatóságait arra, hogy hathatósan fellépjenek a héacsalással szemben az e-kereskedelemben;

  • ha egységes közelítésmód érvényesülne uniós szinten, az segítené-e az adóhatóságokat abban, hogy eredményesebben fellépjenek az elektronikus kereskedelemben elkövetett héacsalásokkal szemben;

  • a különböző szakpolitikai alternatívák milyen eredménnyel járnának a csalás elleni küzdelem, a szabályozásból eredő költségek és a személyhez fűződő jogok tekintetében, ideértve a magánélet és a személyes adatok védelmét is.

Hogyan lehet véleményt nyilvánítani?

A kérdőív kitöltése körülbelül 30 percet vesz igénybe. A válaszadók az online kérdőív végén állásfoglalást megfogalmazó vagy egyéb dokumentumot is feltölthetnek. A feltöltött dokumentumokat a válaszokkal együtt közzétesszük és az eredmények elemzésekor figyelembe vesszük.

A konzultációs kérdőív az EUSurvey alkalmazás felületén, az alább feltüntetett linken keresztül érhető el. Ezen a felületen lehet benyújtani is a kitöltött kérdőíveket. A kérdőív hamarosan rendelkezésre fog állni a következő nyelveken is: bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén.

A kérdőív megtekintése

Kiegészítő információk

A konzultáció háttere

Ez a kezdeményezés egyike a hozzáadottérték-adóra vonatkozó 2016. évi cselekvési tervben utolsóként előirányzott intézkedéseknek, és a nemrég elfogadott digitális egységes piaci héacsomagot egészíti ki. Ez utóbbi egyszerűsíti a határokon átívelő B2C kereskedelmi ügyletekre vonatkozó héaszabályokat, a jelen kezdeményezés pedig az igazgatási együttműködés eszközeit hivatott tökéletesíteni annak érdekében, hogy az illetékes adóügyi szervek eredményesebben fel tudják deríteni a héaszabályoknak való meg nem felelést az online kereskedelemben, és hathatósabban fel tudjanak lépni a szabályokat megszegő kereskedőkkel szemben.

Átláthatósági nyilvántartás

Az átláthatóság biztosítása és a nyilvánosság megfelelő tájékoztatása érdekében a konzultációban részt vevő szervezeteket felkértük, hogy regisztrálják magukat az átláthatósági nyilvántartásban, és fogadják el a regisztrált szervezetekre vonatkozó magatartási kódexet. Ha a szervezet nem regisztrálja magát a nyilvántartásban, az általa beküldött észrevételeket és megjegyzéseket a regisztrált szervezetek által kitöltött kérdőívektől elkülönítve tesszük közzé.

A személyes adatok védelme

A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelmének biztosítása a 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapul.

Felhívjuk figyelmét, hogy a bejelölt opciótól függetlenül az Ön által megadott információk az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendelet szerinti dokumentum-hozzáférés iránti kérelem tárgyát képezhetik. Ebben az esetben a kérelem elbírálására a rendeletben előírt feltételeknek és a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően kerül sor.

LetöltésPDF - 149.1 KB

Kapcsolatfelvétel

Ha a kérdőív kitöltése során problémába ütközik vagy segítségre van szüksége, kérjük, írjon nekünk a következő e-mail-címre:

TAXUD-UNIT-C4@ec.europa.eu.