Obsah konzultace

Trvání konzultace
2 Březen 2018 - 24 Květen 2018
Témata
Kultura a média

Cílová skupina

Budeme rádi, když se této konzultace zúčastní všichni občané se zájmem o kulturu a historii Evropy a zainteresované strany z této oblasti. Především uvítáme účast zájemců, kteří navštívili některý z objektů kulturního dědictví nesoucích označení „Evropské dědictví“ nebo jsou s ním spjati buď jako jeho partneři, nebo jako jeho zaměstnanci.

Cíl konzultace

Cílem této veřejné konzultace je shromáždit názory všech zainteresovaných občanů a organizací na to, jakou úlohu může hrát kulturní dědictví při sbližování evropských občanů v Unii, zejména prostřednictvím opatření pro označení „Evropské dědictví“. Druhým cílem je získat dodatečné informace o fungování a výsledcích opatření během prvních šesti let od jeho vytvoření (2011–2017), které nebylo možné získat při sekundárním výzkumu.

Jak zaslat příspěvek

Konzultace se můžete zúčastnit tak, že vyplníte online dotazník. Pokud nám chcete svůj příspěvek předat jiným způsobem, obraťte se prosím na adresu eac-unite-d2@ec.europa.eu .

Dotazník je k dispozici anglicky, francouzsky a německy.

Vyplňování dotazníku můžete kdykoliv přerušit a pokračovat později. Po odeslání odpovědí si můžete stáhnout kopii vyplněného dotazníku.

Na konci dotazníku budete mít možnost připojit doplňující písemné stanovisko či jiný dokument. Sdílení doplňujících informací, které lze využít pro hodnocení opatření, zvažte zejména, pokud máte odborné znalosti týkající se označení „Evropské dědictví“. Podklady, které ke konzultaci připojíte, budou považovány za součást vašeho příspěvku.

Veškeré obdržené příspěvky mohou být zveřejněny na internetu. Zajímá-li vás, jak bude váš příspěvek a osobní údaje zpracovávány, přečtěte si prosím prohlášení o ochraně soukromí vztahující se k této konzultaci.

Referenční dokumenty

StáhnoutDOCX - 296.1 KB
StáhnoutDOCX - 17.4 KB
StáhnoutDOCX - 17.9 KB
StáhnoutDOCX - 19 KB