Om denne høring

Høringsperiode
27 februar 2017 - 31 maj 2017
Emner
Økonomi, finans og euroen

Resultater af høringen og næste skridt

Resultater af høringen

DownloadPDF - 628.7 KB

Der vil blive offentliggjort en konsekvensanalyse i 2018 med flere detaljer om vejen frem.

Målgruppe

Offentligheden og andre interesserede parter.

Kommissionen vil høre nationale myndigheder, eksperter og andre interesserede parter separat. De er dog velkomne til også at bidrage til denne offentlige høring.

Formål med høringen

Indhentning af offentlighedens holdning til et muligt EU-initiativ til begrænsninger af større kontantbetalinger for at bekæmpe finansieringen af terror.

DownloadPDF - 162.7 KB

Baggrund

Den 2. februar 2016 udsendte Kommissionen en meddelelse til Rådet og Parlamentet om en handlingsplan med henblik på at styrke bekæmpelsen af finansiering af terrorisme (COM (2016) 50). I handlingsplanen hedder det: "Kontantbetalinger anvendes i vid udstrækning til at finansiere terrorhandlinger" og "I den forbindelse kunne relevansen af eventuelle øvre grænser for kontantbetalinger også undersøges." Flere medlemsstater har indført forbud mod kontantbetalinger over en given tærskel. Den 12. februar 2016 erklærede Rådet (økonomi og finans) sig enigt og bad Kommissionen undersøge behovet for passende begrænsninger af kontantbetalinger over et vist loft.

Det, der kendetegner kontanttransaktioner, er, at de er anonyme. Denne anonymitet kan misbruges. Muligheden for at foretage større kontantbetalinger gør det lettere at hvidvaske penge og finansiere terror, fordi det er svært at kontrollere kontanttransaktioner.

Eventuelle begrænsninger af kontantbetalinger kan være en metode til bekæmpelse af kriminelle aktiviteter, der indebærer, at organiserede kriminelle organisationer foretager store kontanttransaktioner. Begrænsninger af større kontantbetalinger vil sammen med anmeldelser af likvide midler og andre tiltag mod hvidvaskning af penge hæmme terrororganisationernes aktiviteter og anden kriminalitet og dermed have forebyggende virkning. Dette vil også lette yderligere sporing af finansielle transaktioner i forbindelse med terrorhandlinger.

Selv om en række EU-lande allerede har (eller har haft) begrænsninger af kontantbetalinger som led i bekæmpelsen af forbrydelser, er dette aldrig blevet taget op på EU-plan. Disse initiativer er spredte og forskelligartede, og det kan få konsekvenser for det indre marked. Formålet med det initiativ, der overvejes, er derfor at undersøge, om der er behov for tiltag på EU-plan, og om en sådan analyse skal munde ud i lovgivning eller andre foranstaltninger.

Indledende konsekvensanalyse.