Om samrådet

7 december 2017 - 1 mars 2018
Politikområden
Offentlig upphandling

Målgrupp

Samrådet riktar sig till dem som arbetar med socialt ansvarsfull offentlig upphandling på olika sätt, t.ex. myndigheter, nätverk av offentliga upphandlare, företag och organisationer i den sociala ekonomin, frivilligorganisationer, icke-statliga organisationer, internationella organisationer, fackliga organisationer, branschorganisationer och leverantörssammanslutningar samt enskilda personer från den akademiska världen eller privata sektorn med intresse för socialt ansvarsfull offentlig upphandling.

Syftet med samrådet

Syftet med samrådet är att få in synpunkter från intressenter på EU-kommissionens vägledning för socialt ansvarsfull offentlig upphandling. Vilken typ av vägledning ska ta vi ta fram, vad ska den omfatta, hur ska den utformas och hur kan vi bäst ta hänsyn till god praxis? Resultaten kommer att bidra till en ny vägledning för socialt ansvarsfull offentlig upphandling och eventuella kompletterande dokument.

År 2011 publicerade kommissionen ”Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling”. De senaste sex åren har EU moderniserat reglerna och med direktiven offentlig upphandling från 2014 utvidgade man möjligheterna att använda sociala klausuler. Det blir också vanligare att offentliga och privata aktörer i hela EU ser offentlig upphandling som ett sätt att förbättra integrationen i samhället och på arbetsmarknaden, köpa etiska produkter och tjänster och skapa bättre villkor för personer med funktionsnedsättning och från missgynnade grupper. Många, särskilt i den sociala ekonomin, vill att vägledningen ska uppdateras och att man ska sammanställa god praxis för social upphandling.

I sitt meddelande om offentlig upphandling i och utanför EU av den 3 oktober 2017 förespråkar kommissionen en systematisk användning av strategisk offentlig upphandling. Därför kommer kommissionen snart att starta ett projekt som ska

  • öka medvetenheten om de möjligheter som direktiven från 2014 innebär
  • på ett tydligt och konkret sätt förklara hur man kan ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling
  • samla in och sprida exempel på god praxis för socialt inriktad upphandling
  • göra det enklare för företag i den sociala ekonomin att delta i offentlig upphandling.

Så lämnar du ditt bidrag

Lämna dina synpunkter genom att fylla i webbenkäten. Samrådet finns på 23 EU-språk och du kan svara på vilket av dem du vill. Webbenkäten uppfyller standarderna i riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll.

I linje med kommissionens regler för öppenhet och insyn kommer vi inte att publicera själva svaren, men vi förbehåller oss rätten att publicera en sammanfattning av synpunkterna och ange hur många och vilken typ av intressenter som deltog i samrådet.

Gå till frågeformuläret