Više informacija o ovom savjetovanju

7 prosinca 2017 - 1 ožujka 2018
Područja politike
Javna nabava

Ciljna skupina

Savjetovanje je usmjereno na one koji su uključeni u politiku i praksu društveno odgovorne javne nabave, kao što su središnje i lokalne vlasti, mreže/klasteri javnih naručitelja, poduzeća i organizacije socijalne ekonomije, neprofitne i nevladine organizacije, međunarodne organizacije, sindikati, sektorska udruženja i udruženja dobavljača te pojedinci iz akademske zajednice i privatnog sektora koji se zanimaju za društveno odgovornu javnu nabavu.

Cilj savjetovanja

Ovim se ciljanim savjetovanjem žele dobiti povratne informacije dionika o opsegu i strukturi priručnika Europske komisije o društveno odgovornoj javnoj nabavi. Komisiju posebno zanima kakve bi smjernice trebalo objaviti, kako bi one trebale izgledati i kako na najbolji način iskoristiti prikupljene primjere dobre prakse. Rezultati će se uključiti u novi priručnik o društveno odgovornoj javnoj nabavi i moguće dodatne dokumente.

Godine 2011. Europska komisija objavila je priručnik o društveno odgovornoj javnoj nabavi: "Buying Social - A guide on taking account of social considerations in public procurement“ („Kupujmo na društveno osviješten način - priručnik za socijalnu osviještenost u javnoj nabavi“). U posljednjih šest godina EU je modernizirao pravila o javnoj nabavi, proširujući mogućnosti za primjenu socijalnih klauzula donošenjem direktiva o javnoj nabavi iz 2014. Javni i privatni dionici diljem EU-a također su sve više zainteresirani za korištenje javne nabave kako bi se poboljšala socijalna i profesionalna uključenost, kupovali etički prihvatljivi proizvodi i usluge te stvorili bolji uvjeti za osobe s invaliditetom i osobe u nepovoljnom položaju. Mnogi od njih su, posebno u području socijalne ekonomije, zatražili ažuriranje postojećeg priručnika i prikupljenih dobrih praksi u području društveno odgovorne javne nabave.

U Komunikaciji Komisije „Kako unaprijediti funkcioniranje javne nabave u Europi i za nju” od 3. listopada 2017. zalaže se za sustavnu upotrebu strateške javne nabave. Kako bi to postigla, Komisija će ubrzo pokrenuti projekt čiji je cilj:

  • podići svijest o mogućnostima koje se nude u direktivama iz 2014.
  • jasno i praktično objasniti kako uključiti socijalne aspekte u javne natječaje
  • prikupiti i širiti primjere dobre prakse kad je riječ o društveno odgovornoj javnoj nabavi
  • poboljšati pristup javnoj nabavi za poduzeća socijalne ekonomije

Kako poslati odgovor

Možete nam poslati svoje povratne informacije ispunjavanjem internetskog upitnika. Ovo je savjetovanje dostupno na 23 jezika EU-a i možete odgovarati na bilo kojem od njih. Upitnik ispunjava standarde utvrđene u Smjernicama o dostupnosti web-sadržaja (engl. Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0.

U skladu s pravilima Komisije o transparentnosti, nećemo objaviti odgovore, već zadržavamo pravo objavljivanja sažetka primljenih komentara, kao i broja i vrste dionika koji su odgovorili na savjetovanje.

Prikaz upitnika