Obsah konzultace

7 Prosinec 2017 - 1 Březen 2018
Oblasti politiky
Veřejné zakázky

Cílová skupina

Konzultace se zaměřuje na osoby zapojené do politiky a praxe v oblasti sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, jako jsou ústřední orgány a orgány místní samosprávy, sítě/klastry veřejných zadavatelů, podniky a organizace sociální ekonomiky, neziskové organizace, nevládní organizace, mezinárodní organizace, odbory, odvětvová sdružení, sdružení dodavatelů a jednotlivci z akademické sféry i soukromého sektoru, kteří se zajímají o sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek.

Cíl konzultace

Účelem této konzultace je shromáždit připomínky zainteresovaných subjektů ohledně rozsahu a struktury pokynů Evropské komise pro sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek Komise by se zejména ráda dozvěděla, jaké pokyny by měla zveřejnit (jejich nástin) a jak nejlépe využít shromážděné osvědčené postupy. Výsledky konzultace budou použity při tvorbě nových pokynů pro sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek a případně souvisejících dokumentů.

V roce 2011 Evropská komise zveřejnila pokyny pro sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek: „Jak nakupovat sociálně – pokyny pro zohledňování sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek“. V posledních šesti letech EU svá pravidla pro zadávání veřejných zakázek modernizovala a přijetím směrnic o zadávání veřejných zakázek v roce 2014 rozšířila možnosti využívání sociálních doložek. Veřejné a soukromé subjekty z celé EU mají stále větší zájem o využívání veřejných zakázek ke zlepšení sociálního a profesního začleňování, nakupování etických výrobků a služeb a vytvoření lepších podmínek pro zdravotně postižené a znevýhodněné osoby. Řada z nich (zejména subjekty zapojené do sociální ekonomiky) také volá po aktualizaci stávajících pokynů a shromažďování osvědčených postupů při zadávání veřejných zakázek se zohledněním sociálních aspektů.

Ve sdělení „Zadávání veřejných zakázek v Evropě a v její prospěch“ ze dne 3. října 2017 se Komise zasazuje o systematické využívání strategického zadávání veřejných zakázek. Na podporu tohoto cíle Komise brzy zahájí projekt, jehož účelem bude:

  • zvýšit povědomí o možnostech, které směrnice z roku 2014 nabízejí
  • srozumitelným a praktickým způsobem vysvětlovat, jak při zadávání veřejných zakázek zohlednit sociální hlediska
  • shromáždit a šířit příklady sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a osvědčených postupů
  • zlepšit dostupnost zadávání veřejných zakázek pro podniky ze sociální ekonomiky

Jak zaslat příspěvek

Své názory nám můžete sdělit vyplněním online dotazníku. Dotazník je k dispozici ve 23 úředních jazycích EU a vyplnit ho můžete v kterémkoli z nich. Dotazník splňuje normy stanovené v Pokynech o přístupnosti obsahu internetových stránek (WCAG) 2.0.

V souladu s pravidly Komise pro transparentnost vaše odpovědi nezveřejníme, vyhrazujeme si však právo zveřejnit jejich shrnutí a také počet a druh respondentů.

Zobrazit dotazník