Predstavitev posvetovanja

Obdobje posvetovanja
28 Marec 2018 - 20 Junij 2018
Področja
Promet

Ciljna skupina

Vprašalnik vsebuje vprašanja, namenjena splošni javnosti, da bi tako državljani in organizacije državljanov lahko povedali svoja stališča glede omejitve hrupa tovornih vlakov, tudi z naknadnim opremljanjem vagonov, ne da bi se pri tem spuščali v tehnične podrobnosti.

Evropska komisija se namerava posvetovati z deležniki iz stroke (tj. upravljavci železniške infrastrukture, prevozniki v železniškem prometu, imetniki in lastniki vagonov, krovnimi poslovnimi organizacijami, raziskovalnimi organizacijami in javnimi organi) s ciljnim posvetovanjem v drugi polovici leta 2018. Več ciljnih posvetovanj bo v okviru svoje študije izvedel zunanji svetovalec.

Namen posvetovanja

To posvetovanje je namenjeno vrednotenju ukrepa, ki se loteva hrupa železniškega tovornega prometa v EU z uporabninami za dostop do tirov, diferenciranimi na podlagi hrupa in uvedenimi z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/429.

Vaši odgovori nam bodo pomagali oceniti izvajanje in uspešnost obstoječih uporabnin.

Po potrebi se lahko Evropska komisija na podlagi vrednotenja odloči za revidiranje obstoječega pravnega okvira. Zato je pomembno, da izpolnite čim večji del vprašalnika.

Način oddaje odgovorov

Vprašalnik je na voljo v vseh uradnih jezikih EU (razen irščine), izpolnite ga lahko v kateremkoli od teh.

Da zagotovimo pošten in transparenten postopek posvetovanja, bomo upoštevali samo odgovore, ki jih bomo prejeli s spletnim vprašalnikom. Te odgovore bomo tudi povzeli v poročilu o posvetovanju.

Dodatne informacije

Železniški promet, predvsem železniški tovorni promet, je po cestnem prometu drugi največji vir hrupa v Evropi. Trenutno se je zmanjševanja hrupa vlakov najuspešneje lotiti pri viru, in sicer z naknadnim opremljanjem tovornih vagonov s kompozitnimi zavornjaki. S to tehnično rešitvijo se železniški hrup zmanjša za do 10 dB, kar ustreza 50-odstotnemu zmanjšanju slišnega hrupa za ljudi. Naknadno opremljeni vagoni in novi vagoni, ki izpolnjujejo standarde EU glede hrupa, se imenujejo „tihi vagoni‟.

Izvedbena uredba (EU) 2015/429 prinaša pravni okvir za uporabnine za dostop do tirov, diferencirane na podlagi hrupa. Osnovni cilj uredbe je:

  1. prispevati k boljšemu počutju državljanov EU z omejitvijo hrupa železniških vlakov
  2. zmanjšati tveganja za konkurenčnost sektorja železniškega tovornega prometa s spodbudami za naknadno opremljanje vagonov

Naknadno opremljanje vagonov se spodbuja predvsem z nižjimi uporabninami za dostop do tirov, kar omogoča izravnavo s stroški, povezanimi z nameščanjem kompozitnih zavornjakov.