Par šo apspriešanu

Apspriešanas periods
17 Septembris 2018 - 10 Decembris 2018
Temati
Transports

Apspriešanas rezultāti un tālākie pasākumi

Mērķgrupa

Šī apspriešana ir domāta visiem iedzīvotājiem un organizācijām.

Galvenās ieinteresētās personas, uz kurām attiecas rīcības kodekss datorizētām rezervēšanas sistēmām (t. i., datorizētas rezervēšanas sistēmas, gaisa pārvadātāji un ceļojumu aģentūras), ir uzaicinātas piedalīties mērķorientētā apspriešanā. Ieinteresētās personas, kuras atbildējušas vai plāno atbildēt uz mērķorientētās anketas jautājumiem, var piedalīties arī šajā aptaujā, bet viņu viedoklim tāpēc lielākas ietekmes nebūs.

Apspriešanas mērķis

2015. gada 7. decembrī Komisija pieņēma Aviācijas stratēģiju ar mērķi stiprināt konkurētspēju un ilgtspēju visā ES gaisa transporta vērtības tīklā. Stratēģijā paredzēta izvērtēšana rīcības kodeksam datorizētām rezervēšanas sistēmām. Tas ļaus novērtēt, cik lielā mērā varētu būt jāpārskata regula.

Šīs apspriešanas mērķis ir gādāt, lai papildus organizācijām, kuras tieši īsteno rīcības kodeksu datorizētām rezervēšanas sistēmām vai uz kurām tieši attiecas tā prasības, arī citas ieinteresētās personas un plašāka sabiedrība varētu paust viedokli par šo tematu.

Kā iesniegt atbildes

Anketa ir pieejama visās oficiālajās ES valodās (izņemot īru). Atbildes var sniegt jebkurā no šīm valodām.

Jebkurā brīdī varat pārtraukt anketas aizpildīšanu un turpināt vēlāk. Kolīdz būsiet nosūtījis atbildes, varēsiet lejupielādēt aizpildītās anketas kopiju.

Varat arī augšupielādēt vai uz kontaktinformācijā norādīto e-pasta adresi nosūtīt dokumentus, piemēram, nostājas dokumentus.

Lielākajai daļai jautājumu ir doti vairāki atbilžu varianti. Lai atbildētu uz aptaujas jautājumiem, vajadzīgas aptuveni 20 minūtes.

Papildu informācija

Pārredzamības labad organizācijas tiek aicinātas nodot atklātībai visu attiecīgo informāciju par sevi, reģistrējoties Pārredzamības reģistrā un apņemoties ievērot tā Ētikas kodeksu. Nereģistrēto organizāciju iesniegtās atbildes publicēs atsevišķi no reģistrēto organizāciju atbildēm.

Visas saņemtās atbildes var tikt publicētas internetā. Ir svarīgi izlasīt īpašo paziņojumu par privātumu, kas pievienots šai apspriešanai, lai zinātu, kā tiks apstrādāti jūsu personas dati un sniegtās atbildes.

Noteikumi par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs pamatojas uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001.