Obsah konzultace

Trvání konzultace
17 Září 2018 - 10 Prosinec 2018
Témata
Doprava

Výsledky konzultace a další postup

Po skončení konzultace provede Komise shrnutí jejích výsledků. Vaše odpovědi budou zohledněny při hodnocení nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 80/2009 ze dne 14. ledna 2009 o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů a při případném přezkumu tohoto nařízení.

Cílová skupina

Konzultace se mohou zúčastnit všichni občané i organizace.

Hlavní zainteresované strany, jichž se kodex chování pro používání počítačových rezervačních systémů týká (tj. provozovatelé počítačových rezervačních systémů, letečtí dopravci a cestovní kanceláře), již byly přizvány k účasti na specializované konzultaci. Zainteresované strany, které již vyjádřily nebo hodlají vyjádřit svůj názor ve specializované konzultaci, se mohou účastnit i tohoto průzkumu, nijak tím však nezvýší váhu svých postojů.

Cíl konzultace

Komise přijala 7. prosince 2015 strategii pro evropské letectví, která si klade za cíl zvýšit konkurenceschopnost a udržitelnost celého hodnotového řetězce letecké dopravy v EU. Strategie počítá s hodnocením nařízení o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů, jež má posoudit, do jaké míry bude nutné toto nařízení přezkoumat.

Účelem veřejné konzultace je zajistit, aby se k tématu kromě organizací, které se přímo podílejí na uplatňování kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů nebo mají povinnost jej dodržovat, mohly vyjádřit i další skupiny zainteresovaných stran a široká veřejnost.

Jak zaslat příspěvek

Dotazník je k dispozici ve všech úředních jazycích EU (kromě irštiny) a odpovídat můžete v kterémkoli z těchto jazyků.

Vyplňování dotazníku můžete kdykoliv přerušit a pokračovat později. Poté, co vyplněný dotazník odešlete, si můžete stáhnout jeho kopii obsahující vaše odpovědi.

Můžete také nahrát doplňující dokumenty se svými stanovisky nebo je zaslat na naši e-mailovou adresu.

U většiny otázek máte možnost výběru z několika odpovědí. Vyplnění dotazníku trvá přibližně 20 minut.

Další informace

V zájmu transparentnosti vyzývá Komise organizace, aby se zaregistrovaly v rejstříku transparentnosti, a poskytly tak údaje o sobě veřejnosti a zavázaly se k dodržování souvisejícího kodexu chování. Příspěvky neregistrovaných organizací jsou zveřejňovány odděleně od příspěvků organizací registrovaných.

Komise je v zásadě oprávněna zveřejnit veškeré obdržené příspěvky na internetu. Zajímá-li vás, jakým způsobem bude nakládáno s vaším příspěvkem a osobními údaji, přečtěte si prosím zvláštní prohlášení o ochraně soukromí platné pro tuto konzultaci.

Politika ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000.