Varnost v prometu

Politika EU za varen in zanesljiv prevoz, letalski prevozniki s prepovedjo letenja ali omejitvijo delovanja.

e-Uprava

Strategija za e-upravo, elektronska plačila in izdajanje računov, enotni digitalni trg EU.

Financiranje in javna naročila – podjetja, gospodarstvo, evro

Možnosti financiranja Evropske komisije in razpisi za zbiranje predlogov.

News

Subscribe to e-newsletters on economic and financial developments. See also e-news archives.

Dogodki

Bližajoči se dogodki, ki jih organizira Evropska komisija.

Publikacije – gospodarstvo, finance, evro

Publikacije Generalnega direktorata za gospodarske in finančne zadeve pri Evropski komisiji.