Bezpečnosť dopravy

Politiky EÚ týkajúce sa bezpečnej a chránenej dopravy, zakázaných a obmedzených leteckých spoločností.

Elektronická verejná správa

Stratégia v oblasti elektronickej verejnej správy, elektronické platby a fakturácia, digitálny jednotný trh EÚ.

Financovanie a verejné obstarávanie v oblasti podnikania, hospodárstva a eura

Vyhľadať všetky otvorené a ukončené možnosti financovania a výzvy na predkladanie návrhov Európskej komisie.

News

Subscribe to e-newsletters on economic and financial developments. See also e-news archives.

Podujatia

Plánované podujatia Komisie.

Publikácie na tému hospodárstvo, financie a euro

Všetky publikácie pripravuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre hospodárske a finančné záležitosti.