Bezpieczeństwo transportu

Unijna polityka dotycząca bezpieczeństwa transportu, linie lotnicze objęte zakazem działalności i ograniczeniami

Administracja elektroniczna

Strategia na rzecz administracji elektronicznej, płatności i fakturowanie elektroniczne, jednolity rynek cyfrowy UE

News

Subscribe to e-newsletters on economic and financial developments. See also e-news archives.

Wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia organizowane przez Komisję Europejską

Publikacje na temat gospodarki, finansów i euro

Wszystkie publikacje Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Gospodarczych i Finansowych