Vervoersveiligheid

EU-beleid op het gebied van vervoersveiligheid, luchtvaartmaatschappijen met exploitatieverbod of -beperking.

Digitale overheid

Strategie voor de digitale overheid, elektronische betaling en facturering, de digitale eengemaakte markt in de EU.

Financierings- en aanbestedingsmogelijkheden voor het bedrijfsleven, economie en euro

Alle nog lopende of al afgesloten financieringsmogelijkheden en oproepen tot het indienen van voorstellen.

News

Subscribe to e-newsletters on economic and financial developments. See also e-news archives.

Evenementen

Komende evenementen op initiatief van de Europese Commissie.

Publicaties over economie, financiën en de euro

Alle publicaties van het directoraat-generaal Economische en Financiële Zaken van de Europese Commissie.