Sigurtà tat-trasport

Il-politiki tal-UE dwar trasport sikur u sigur, il-linji tal-ajru projbiti u ristretti.

Gvern elettroniku

Strateġija għal gvern elettroniku, pagamenti u fatturazzjoni elettroniċi, suq uniku diġitali tal-UE.

Finanzjament u offerti dwar in-negozju, l-ekonomija, l-euro

Sib l-opportunitajiet ta’ finanzjament u s-sejħiet għal proposti miftuħin u magħluqin kollha tal-Kummissjoni Ewropea.

News

Subscribe to e-newsletters on economic and financial developments. See also e-news archives.

Avvenimenti

Avvenimenti li se jseħħu dalwaqt organizzati mill-Kummissjoni Ewropea.

Pubblikazzjonijiet dwar l-ekonomija, il-finanzi u l-euro

Il-pubblikazzjonijiet kollha ppreparati mid-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji.