Sábháilteacht an iompair

Beartais an Aontais maidir le hiompar slán sábháilte, aerlínte a bhfuil cosc nó srianadh orthu.

Ríomhsheirbhísí rialtais

An straitéis maidir le ríomhsheirbhísí rialtais, íocaíochtaí leictreonacha agus sonrascú leictreonach, margadh aonair digiteach an Aontais.

Maoiniú agus glaonna ar thairiscintí i réimse an ghnó, an gheilleagair, an euro

Eolas a fháil faoi na glaonna ar thairiscintí agus deiseanna maoiniúcháin go léir ón gCoimisiún Eorpach, idir chinn oscailte agus cinn atá críochnaithe.

News

Subscribe to e-newsletters on economic and financial developments. See also e-news archives.

Imeachtaí

Imeachtaí atá ar na bacáin a d'eagraigh an Coimisiún Eorpach.

Foilseacháin maidir leis an ngeilleagar, airgeadas agus an euro

Gach foilseachán a d’ullmhaigh Ard-Stiúrthóireacht na nGnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais (AS ECFIN).