Transpordi ohutus

ELi poliitika turvalise ja ohutu transpordi tagamiseks ja keelustatud lennuettevõtjad.

E-valitsus

e-valitsuse strateegia, elektroonilised maksed ja arved, ELi digitaalne ühtne turg.

Rahastamine ja hanked ettevõtlus-, majandus- ja eurovaldkonnas

Otsige kõikide avatud ja suletud Euroopa Komisjoni rahastamisvõimaluste ja konkursikutsete hulgast.

News

Subscribe to e-newsletters on economic and financial developments. See also e-news archives.

Üritused

Tulevased Euroopa Komisjoni korraldatavad üritused.

Majandus-, rahandus- ja euroalased väljaanded

Kõik Euroopa Komisjoni majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadi koostatud väljaanded.