Ασφάλεια των μεταφορών

Πολιτικές της ΕΕ για την ασφάλεια των μεταφορών, αεροπορικές εταιρείες που υπόκεινται σε απαγόρευση ή περιορισμούς λειτουργίας.

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονικές πληρωμές και ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακή ενιαία αγορά της ΕΕ.

News

Subscribe to e-newsletters on economic and financial developments. See also e-news archives.

Εκδηλώσεις

Μελλοντικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δημοσιεύσεις για την οικονομία, τα δημοσιονομικά θέματα και το ευρώ

Όλες οι δημοσιεύσεις που επιμελείται η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.