Ασφάλεια των μεταφορών

Πολιτικές της ΕΕ για την ασφάλεια των μεταφορών, αεροπορικές εταιρείες που υπόκεινται σε απαγόρευση ή περιορισμούς λειτουργίας.

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονικές πληρωμές και ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακή ενιαία αγορά της ΕΕ.

Χρηματοδοτήσεις και προσκλήσεις υποβολής προσφορών στους τομείς των επιχειρήσεων, της οικονομίας και του ευρώ

Δείτε όλες τις τρέχουσες και περατωθείσες δυνατότητες χρηματοδότησης και τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

News

Subscribe to e-newsletters on economic and financial developments. See also e-news archives.

Εκδηλώσεις

Μελλοντικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δημοσιεύσεις για την οικονομία, τα δημοσιονομικά θέματα και το ευρώ

Όλες οι δημοσιεύσεις που επιμελείται η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.