Безопасност на транспорта

Политики на ЕС за безопасен и сигурен транспорт, забранени авиокомпании и авиокомпании, на които са наложени ограничения

Електронно управление

Стратегия за електронно управление, електронни плащания и електронно фактуриране, цифров единен пазар на ЕС.

News

Subscribe to e-newsletters on economic and financial developments. See also e-news archives.

Прояви

Предстоящи прояви, организирани от Европейската комисия.

Публикации за икономиката, финансите и еврото

Всички публикации, изготвени от ГД „Икономически и финансови въпроси“.