Bezpieczeństwo drogowe
Unijna polityka bezpieczeństwa drogowego, przepisy ruchu drogowego w krajach UE, porady dla użytkowników dróg (w tym rowerzystów i pieszych) dotyczące bezpieczeństwa, statystyki dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Linie lotnicze objęte zakazem
Linie lotnicze objęte zakazem prowadzenia działalności w Europie lub w stosunku do których wprowadzono pewne ograniczenia, unijna polityka bezpieczeństwa lotniczego.

Działania UE dotyczące bezpieczeństwa transportu
Unijna polityka bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kolejowym, lotniczym i morskim, bezpieczeństwo transportu w UE.