Liiklusohutus
ELi liiklusohutuspoliitika, liikluseeskirjad ELi riikides, ohutusnõuanded liiklejatele, sealhulgas jalgratturitele ja jalakäijatele, liiklusohutusstatistika.

Keelustatud lennuettevõtjad
Otsige lennuettevõtjaid, kelle tegevus on Euroopas teatavatel tingimustel keelatud või piiratud, ELi lennundusohutuspoliitika.

ELi meetmed transpordi ohutuse/turvalisuse tagamiseks
ELi maantee-, raudtee-, lennu- ja meretranspordi ohutuse poliitika, transpordiohutus ELis.