Οδική ασφάλεια
Πολιτική της ΕΕ για την οδική ασφάλεια, κανόνες οδικής κυκλοφορίας στις χώρες της ΕΕ, συστάσεις ασφαλείας για τους χρήστες του οδικού δικτύου -στους οποίους περιλαμβάνονται οι πεζοί και οι ποδηλάτες-, στατιστικά στοιχεία για την οδική ασφάλεια.

Απαγορευμένες αεροπορικές εταιρείες
Αναζήτηση αεροπορικών εταιρειών που υπόκεινται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, σε απαγόρευση ή περιορισμούς λειτουργίας εντός της ΕΕ, πολιτική της ΕΕ για την ασφάλεια της αεροπορίας.

Δράσεις της ΕΕ για την ασφάλεια των μεταφορών
Πολιτικές της ΕΕ για την ασφάλεια στις οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές, ασφάλεια των μεταφορών στην ΕΕ.