Izvoz iz EU

Pravila in postopki za izvoznike EU, politika trgovinske zaščite EU.

Uvoz v EU

Pravila in postopki glede uvoza proizvodov v EU, tarifne informacije.

Trgovinski sporazumi

Trgovinska politika EU, vrste trgovinskih sporazumov, potek trgovinskih pogajanj.