Tirdzniecības nolīgumi
ES tirdzniecības nolīgumu prasības, nolīgumu veidi, ziņas par pašlaik spēkā esošiem tirdzniecības nolīgumiem.

Tirdzniecības politikas izstrādes process
Ilgtspējīga attīstība ES tirdzniecības nolīgumos, ES tirdzniecības sarunu caurskatāmība, saistītie dokumenti.

Līdzsvarota un novatoriska tirdzniecības politika globalizācijas izmantošanai (politiskā prioritāte)
ES nostāja attiecībā uz tirdzniecību un globalizāciju, sarunu jomas, atsauces dokumenti un jaunākās ziņas.

Tirdzniecības politika attiecībā uz konkrētām valstīm
Iespēja meklēt informāciju par ES tirdzniecības politiku attiecībā uz konkrētām valstīm vai reģioniem.