Import, tullar och tullregler

Läs om regler och förfaranden för importörer, EU:s klassificeringsbesked, antidumpningsåtgärder och det integrerade nätverket för förvaltning av licenser (SIGL) för information om kvoter. 

Importregler

Här finns information för företagen om krav för att få verka på EU-marknaden, klassificeringsbesked, ursprungsregler och andra förmånsordningar samt handelsstatistik.

EU:s tullar och importåtgärder

Hitta information om tullar och andra importåtgärder för produkter som importeras till EU.

Hitta EU-tullar och produktkrav för en vara

Få information om olika aspekter som påverkar tullsatsen på importvaror.

Beräkning av tullsatser och ursprungsregler

EU:s handelspolitiska skyddsåtgärder, information och statistik om utredningar mot import till EU.

Åtgärder mot import till EU, däribland antidumpning

Handel med fiskeri-, växt- och livsmedelsprodukter

Läs om fiskeriavtal med länder utanför EU, regional fiskeriförvaltning och den internationella delen av EU:s fiskeripolitik.

Handel med fiskeriprodukter och autonoma tullkvoter

Här finns EU:s regler om import av växtprodukter till EU, intyg för växtimportörer och undantag från kravet på intyg.

Handel med växter och växtprodukter från länder utanför EU

Dokument och information om import av levande djur och animaliska produkter till EU, regler för transitering inom EU och hälso- och säkerhetsregler.

Importvillkor för livsmedelsprodukter

Läs om obligatoriska EU-förfaranden och kontroller av import av levande djur, livsmedel och foder.

Kontroller av import av livsmedel och foder från länder utanför EU