Izvozni predpisi
Predpisi za izvoznike EU, strategija EU glede dostopa do trga, ključne informacije za izvoznike EU, ukrepi trgovinske zaščite EU.

Uvozni pogoji držav zunaj EU
Pravila in postopki za izvoznike, tarifne stopnje za posamezne države, ovire za izvoz, predpisi o državi porekla, izvoz storitev za mala podjetja.

Ukrepi proti izvozu iz EU
Politika trgovinske zaščite EU, informacije in statistike o preiskavah držav zunaj EU zoper izvoznike EU, obrnite se na Evropsko komisijo v zvezi z vprašanji o trgovinskih preiskavah. 

Podpora širitvi poslovanja MSP zunaj EU
Informacije in smernice v zvezi z dostopnostjo trga za mala podjetja, organizacije in viri, informacije o pravicah intelektualne lastnine.