Eksporta regulējums
Noteikumi ES eksportētājiem, ES tirgus piekļuves stratēģija, svarīgākā informācija ES eksportētājiem, ES tirdzniecības aizsardzības pasākumi.

Importa nosacījumi ārpussavienības valstīm
Noteikumi un procedūras, kas jāievēro eksportētājiem, tarifi konkrētām valstīm, šķēršļi eksportam, noteikumi par izcelsmes valsti, eksporta pakalpojumi maziem uzņēmumiem.

Pret eksportu no ES vērsti pasākumi
ES tirdzniecības aizsardzības politika, informācija un statistika par ārpussavienības valstu uzsāktu izmeklēšanu pret ES eksportētājiem, iespēja sazināties ar Eiropas Komisiju par jautājumiem, kas saistīti ar tirdzniecības izmeklēšanas gadījumiem. 

Atbalsts jūsu MVU darbības izvēršanai ārpus ES
Informācija par piekļuvi tirgum un pamatnostādnes maziem uzņēmumiem, attiecīgās organizācijas un resursi, informācija par intelektuālā īpašuma tiesībām.