Ekspordieeskirjad
Eeskirjad EList eksportijatele, ELi turulepääsu strateegia, oluline teave EList eksportijatele, ELi kaubanduse kaitsemeetmed.

Kolmandate riikide imporditingimused
Eeskirjad ja menetlused eksportijatele, tariifimäärad konkreetsete riikide jaoks, eksporditõkked, päritoluriigi eeskirjad, eksporditeenused väikeettevõtetele.

EList eksportimise vastased meetmed
ELi kaubanduspoliitika, teave ja statistika kolmandate riikide poolt ELi eksportijate vastu algatatud uurimiste kohta, komisjoniga ühenduse võtmine kaubandusalaste uurimistega seotud küsimustes. 

Toetus teie VKE laiendamiseks väljaspoole ELi
Teave turulepääsu kohta ja suunised väikeettevõtetele ja organisatsioonidele, vahendid, intellektuaalomandiõigusi käsitlev teave.