Precēm izvirzītās ES prasības

Precēm izvirzītās ES prasības

Ražojumu drošuma, veselības un vides standarti, starptautiskajā tirdzniecībā pieņemtie standarti.

Ķimikālijas

Ķimikālijas

ES tiesību akti par ķīmiskām vielām, pārtikas piedevām un vielu klasifikāciju.

ES marķējums

ES marķējums

ES preču kvalitātes zīmes, lauksaimniecības produktiem izmantojamie logotipi, energoefektivitātes un ekodizaina marķējums.