Tarbekaupade ohutus

Eeskirjad tooteohutuse tagamise kohta ELis, ohtlike toodete otsing.

ELi tootenõuded

Tooteohutus, tervise- ja keskkonnastandardid, rahvusvahelise kaubanduse standardid.

Kemikaalid

ELi määrused kemikaalide, toidu lisaainete ja ainete klassifitseerimise kohta.

ELi märgised

ELi toodete kvaliteedimärgid, põllumajandustoodete logod, energia- ja keskkonnamärgised.