Bezpečnost spotřebních výrobků

Pravidla zajištění bezpečnosti výrobků v EU, vyhledávání nebezpečných výrobků

Požadavky EU na výrobky

Bezpečnost výrobků, zdravotní a environmentální normy, normy týkající se mezinárodního obchodu

Chemické látky

Právní předpisy EU týkající se chemických látek, potravinářských přídatných látek a klasifikace látek

Značky jakosti v EU

Označování kvality výrobků v EU, označování zemědělských produktů, energetické štítky a značky environmentální kvality