Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products

The rapid alert system allows the Commission and national authorities to promptly share information on dangerous non-food products found on the market.

Product safety and market surveillance

How product safety is monitored in the EU to ensure consumers are protected from dangerous products.

Consumer product safety

How product safety rules are defined and enforced in the EU, product safety directive, exceptions and the responsibilities of authorities and businesses.

Standards and risks for specific products

EU actions to ensure the safety of specific categories of products.

International cooperation on product safety

The EU works with other countries to share information on unsafe products, coordinate standardisation efforts and promote awareness of product safety.

Zaveza o varnosti izdelkov

Prostovoljna zaveza spletnih tržnic v zvezi z varnostjo neživilskih potrošniških izdelkov, ki jih na spletu prodajajo tretji prodajalci

Nevarni izdelki v EU, tedenska poročila o nevarnih izdelkih, smernice glede izmenjave informacij in tržni nadzor. 

Podatkovna baza nevarnih neživilskih izdelkov

Predpisi EU o zagotavljanju varnih potrošniških izdelkov, sektorska zakonodaja, zakonodaja o nadzoru trga

Zakonodaja o varnosti proizvodov