Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products

The rapid alert system allows the Commission and national authorities to promptly share information on dangerous non-food products found on the market.

Product safety and market surveillance

How product safety is monitored in the EU to ensure consumers are protected from dangerous products.

Consumer product safety

How product safety rules are defined and enforced in the EU, product safety directive, exceptions and the responsibilities of authorities and businesses.

Standards and risks for specific products

EU actions to ensure the safety of specific categories of products.

International cooperation on product safety

The EU works with other countries to share information on unsafe products, coordinate standardisation efforts and promote awareness of product safety.

Záväzok k bezpečnosti výrobkov

Dobrovoľný záväzok elektronických trhov, pokiaľ ide o bezpečnosť nepotravinových spotrebných výrobkov predávaných na internete tretími stranami.

Vyhľadávanie nebezpečných výrobkov v EÚ, týždenné správy o nebezpečných výrobkoch, usmernenia o výmene informácií a dohľad nad trhom. 

Databáza nebezpečných nepotravinových výrobkov

Právne predpisy EÚ v oblasti bezpečných spotrebiteľských výrobkov, odvetvové právne predpisy, právne predpisy v oblasti dohľadu nad trhom.

Právne predpisy v oblasti bezpečnosti výrobkov