Rapid alert system for dangerous non-food products

The rapid alert system allows the Commission and national authorities to promptly share information on dangerous non-food products found on the market.

Market surveillance

How product safety is monitored in the EU to ensure consumers are protected from dangerous products.

Product safety rules

How product safety rules are defined and enforced in the EU, product safety directive, exceptions and the responsibilities of authorities and businesses.

Standards and risks for specific products

EU actions to ensure the safety of specific categories of products.

International cooperation on product safety

The EU works with other countries to share information on unsafe products, coordinate standardisation efforts and promote awareness of product safety.

Product safety pledge

Voluntary commitment of online marketplaces with respect to the safety of non-food consumer products sold online by third party sellers.

Vyhledávání nebezpečných výrobků v EU, týdenní hlášení nebezpečných výrobků, pokyny týkající se výměny informací a dozoru nad trhem 

Databáze nebezpečných nepotravinářských výrobků

Právní předpisy EU týkající se zajištění bezpečnosti spotřebních výrobků, právní předpisy v daném odvětví, právní předpisy týkající se dozoru nad trhem

Právní předpisy o bezpečnosti výrobků